Το Ταμείο

2013

  • Για το παλαιότερο κείμενο του «Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) μεταξύ του ΤΧΣ και των τεσσάρων τραπεζών [Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς] όπου το Ταμείο είχε περιορισμένα δικαιώματα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ίση ή πάνω από 10%)», επισκεφτείτε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.
  • Για το παλαιότερο κείμενο του «Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) μεταξύ του ΤΧΣ και [Τράπεζας] όπου το Ταμείο ασκούσε πλήρως το δικαίωμα ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κάτω του 10%)», επισκεφτείτε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.