Θέσεις Εργασίας

Τρέχουσες Θέσεις Εργασίας:13/03/2018  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Στελέχους για τη Διαχείριση Σχέσεων με Επενδυτές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Μαρτίου 2018.
09/03/2018  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Αναλυτή της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 16 Μαρτίου 2018.