Θέσεις Εργασίας

Αρχείο:

23/09/2019  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
30/08/2019  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Senior Risk Officer
25/07/2019  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Finance Officer
01/07/2019  |
Announcement
Call for expression of interest for the recruitment of an IT Officer interim 1year contract
05/04/2019  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Senior Strategy Officer
19/11/2018  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μη- Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
21/09/2018  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
11/07/2018  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Head of Strategy
08/06/2018  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Head of Risk & NPL
15/05/2018  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Chief Investment Officer
09/05/2018  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Chief Legal Counsel
27/04/2018  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Portfolio Manager
13/03/2018  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Στελέχους για τη Διαχείριση Σχέσεων με Επενδυτές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Μαρτίου 2018.
09/03/2018  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Αναλυτή της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 16 Μαρτίου 2018.
30/01/2018  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Στελέχους Στρατηγικής Τραπεζών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 9 Φεβρουάριου 2018.
21/11/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού) του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2018.
28/11/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελέχους στη Διαχείριση Κινδύνων και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017.
22/09/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13η Οκτωβρίου 2017.
30/08/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (PM)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2017.
23/08/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HHR)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017.
18/07/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού) του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 21 Αυγούστου 2017.
31/03/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Junior Finance Officer
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Απριλίου 2017.
14/02/2017  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 10 Μαρτίου 2017.
29/12/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 22 Ιανουαρίου 2017.
28/12/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Εξωτερικού Ειδικού Ελεγκτή – Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 22 Ιανουαρίου 2017.
20/09/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 7 Οκτωβρίου 2016.
21/07/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 25 Αυγούστου 2016.
19/07/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 3 Αυγούστου 2016.
17/06/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπροσώπους του ΤΧΣ στα Διοικητικά Συμβούλια τραπεζών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 8 Ιουλίου 2016.
20/04/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις Μη-Εκτελεστικών μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 30 Απριλίου 2016.
26/01/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Στελέχους Πληροφορικής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
26/01/2016  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γραμματέως Διοίκησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
21/05/2015  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα Διαχείρισης Κινδύνων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
14/05/2015  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 15η Ιουνίου 2015 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
01/04/2015  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού) και δύο Μελών του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικά) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 20η Απριλίου 2015 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
10/09/2014  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις δύο νέων (πρόσθετων) μελών του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικούς Διευθυντές) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
30/04/2014  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εσωτερικού Ελεγκτή.
08/12/2013  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών
22/11/2013  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ενός μέλους του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Διευθυντή) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
22/07/2013  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
26/06/2013  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο πρόσθετα μέλη του Γενικού Συμβουλίου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 8 Ιουλίου 2013 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
29/03/2013  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελεχών
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει:
  • Δικηγόρο – Νομικό Σύμβουλο (Κωδικός Θέσης ΔΝΣ)
  • Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Κωδικός Θέσης ΣΔΥ)
  • Υπεύθυνο Επικοινωνίας (Κωδικός Θέσης ΥΕ)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 8 Απριλίου 2013 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
11/02/2013  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γραμματέως Διοίκησης
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει Γραμματέα Διοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 18 Φεβρουαρίου 2013 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
05/08/2012  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελεχών
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει εξειδικευμένα στελέχη στους τομείς Διαχείρισης Κινδύνων, Επενδυτικής Τραπεζικής και Οικονομικής Διαχείρισης.
10/06/2012  |
Αναδημοσίευση από τον ημερήσιο τύπο
Επισυνάπτεται η δεύτερη δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3864/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.4051/2012), η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της από 10/4/2012 με αριθ. πρωτ. 17075/Β/825 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τις θέσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
27/05/2012  |
Αναδημοσίευση από τον ημερήσιο τύπο
Επισυνάπτεται η δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3864/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.4051/2012), η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της από 10/4/2012 με αριθ. πρωτ. 17075/Β/825 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τις θέσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
12/01/2012  |
Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει έναν δικηγόρο με έμμισθη εντολή.
30/09/2011  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελεχών
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει:
  • Ένα (1) Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Operating Officer)
  • Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
  • Μία (1) Γραμματέα Διοίκησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 12 Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
30/09/2011  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελεχών
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει:
  • Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Επενδύσεων
  • Ένα (1) Εσωτερικό Ελεγκτή
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 12 Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
00/02/2011  |
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελεχών
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει:
  • Ένα (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης Επενδύσεων (Chief Investment Officer)
  • Ένα (1) Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.