Το Ταμείο

Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εποπτεύει την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο (2) µέλη του Γενικού Συμβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέµατα ελεγκτικής-λογιστικής.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου εμπίπτουν ιδίως:
  • Η επίβλεψη της εσωτερικής ελεγκτικής λειτουργίας
  • Η εισήγηση για το διορισμό εξωτερικών ελεγκτών και την έκταση των εξωτερικών ελέγχων
  • Η διαβούλευση με τους εξωτερικούς ελεγκτές αναφορικά με τα πορίσματα των ελέγχων των τελευταίων
  • Ο έλεγχος, από κοινού με τους εξωτερικούς ελεγκτές, των οικονομικών καταστάσεων του τέλους του έτους
  • Η υποβολή εκθέσεων στο Γενικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή σε τακτική βάση και
  • Η ρύθμιση κάθε θέματος που διέπει τη λειτουργία της
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου δύνανται να παρίστανται, κατόπιν προσκλήσεώς τους από αυτή, η Εκτελεστική Επιτροπή ή μέλη του προσωπικού του Ταμείου.

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου:

Πρόεδρος
Ο κος Maetze διαθέτει τριακονταετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο έχοντας διατελέσει στέλεχος σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Commerzbank, Dresdner Bank και στην HypoVereinsbank (νυν UniCredit Bank AG) στη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη. Έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ενεργή συμμετοχή στις δύο (2) μεγαλύτερες συγχωνεύσεις τραπεζών στη Γερμανία, επέβλεψε διάφορους επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς, την ανάπτυξη και εφαρμογή επιτυχημένης στρατηγικής σε επιχειρηματικές μονάδες κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων.

Από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Commerzbank με αρμοδιότητες που συμπεριλάμβαναν και τον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Commerzbank παγκοσμίως. Διετέλεσε επίσης Επικεφαλής του τομέα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Dresdner Bank σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κος Maetze ήταν και είναι μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια τραπεζών, χρηματοοικονομικών εταιρειών, εταιρειών πληροφορικής που εξειδικεύονται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Financial Technology), καθώς και σε πολιτιστικά ιδρύματα.

Ο κος Maetze κατέχει Bachelor of Science (BSc.) από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης της Φρανκφούρτης και συμμετείχε σε διάφορα προγράμματα διοίκησης στο Harvard Business School, στο Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), στο International Institute for Management Development (IMD), στη Σχολή Διοίκησης του St. Gallen, καθώς και στο Baden-Badener Unternehmergespräche (BBUG).

Μέλος
Ο κος Jón Sigurgeirsson είναι Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Ισλανδίας και Πρόεδρος της Εταιρίας Συμμετοχών της Κεντρικής Τράπεζας.

Πριν από την ανάληψη των τωρινών καθηκόντων του στην Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας κατείχε, για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, διάφορες διευθυντικές θέσεις ως Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής του Διεθνούς Τμήματος στους τομείς της διαχείρισης χρέους, διαχείρισης αποθεματικών συναλλάγματος και του εξωτερικού χρέους της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, καθώς και των Διεθνών Σχέσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2015 ο κ. Sigurgeirsson είναι, επίσης, μέλος της Task Force για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου στην Ισλανδία.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο χρηματοοικονομικό τομέα, έχει διατελέσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βοηθός Εκτελεστικού Διευθυντή από το 2000 έως το 2002 και Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος των Σκανδιναβικών και Βαλτικών χωρών, από το 2005 έως το 2008.

Ο κ. Sigurgeirsson κατέχει Cand Oecon Degree από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.
Μέλος
Ο κος Μάριος Ελευθεριάδης είναι ορκωτός ελεγκτής Αγγλίας και Ελλάδος και ορκωτός φοροτεχνικός Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της ελεγκτικής και φορολογικής συμβουλευτικής σε εμποροβιομηχανικές εξαγωγικές εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και σε ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία.

Από το 1987 έως το 1997 εργάστηκε στην Arthur Andersen Ορκωτοί Ελεγκτές Αγγλίας και Ελλάδος, ενώ επί σειρά ετών εργάστηκε στην Ernst & Young Hellas, στο τμήμα Ελέγχου.

Ήταν μέτοχος της BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές με το δικό του πελατολόγιο, ενώ ταυτόχρονα διετέλεσε φορολογικός σύνδεσμος όλων των γραφείων της BDO παγκοσμίως. Από το 2012 τηρεί το δικό του ελεγκτικό γραφείο.

Ο κος Ελευθεριάδης έχει παρακολουθήσει μαθήματα αναλογιστικών και χρηματοοικονομικών μαθηματικών στην Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, Master in Engineering & Management, στη Μηχανολογία Παραγωγής & Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας.