Το Ταμείο

Εκτελεστική Επιτροπή

Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Dr. Martin Czurda διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη του 2015 έως το 2016 ο Dr. Czurda διετέλεσε Πρόεδρος του Μη Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Valartis Bank AG στην Αυστρία, διορισθείς από δημόσιο διαχειριστή, με σκοπό την πώληση της πλειοψηφίας των τραπεζικών εργασιών της τράπεζας και την ορθή λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών.

Από το 2013 έως το 2015, διορίστηκε , Διευθύνων Σύμβουλος στην ιδιωτικοποιημένη πλέον Αυστριακή Anadi Bank AG (πρώην Hypo Alpe-Adria Bank AG) από τη νέα ιδιοκτησία -σχήμα Ινδών και Βρετανών επενδυτών- Κατά το διάστημα αυτό αναδιοργάνωσε την εν λόγω τράπεζα και την μετέτρεψε από μη βιώσιμο πιστωτικό ίδρυμα σε ιδιωτική κερδοφόρα τράπεζα.

Μεταξύ 2012 και 2013 κατείχε επίσης τη θέση του Chief Risk Officer (CRO) και του Chief Financial Officer (CFO) στην Adria Bank AG, Σλοβάκικη τράπεζα, στη Βιέννη. Διετέλεσε ακόμη από το 2009 έως το 2012 Διευθύνων Σύμβουλος στην Amsterdam Trade Bank, Ρωσική/Ολλανδική τράπεζα στο Άμστερνταμ, με σκοπό να μετατρέψει το προηγούμενο επιχειρηματικό μοντέλο σε μία εμπορική τράπεζα και να ενισχυθούν οι συνέργιες από τις εμπορικές ροές μεταξύ της Ρωσίας/Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Commonwealth of Independence States, CIS) και της Ευρώπης.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει Μη Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών οργανισμών όπως στην Austrian Hypo (Mortgage) Association, στην SREI Infrastructure Ltd. και την Amsterdam Trade Bank.

Επίσης, έχει καταλάβει τη θέση του Managing Director (MD) με καθήκοντα Division Head of Global Markets και Division Head of Global Financial Institutions στην Raiffeisen Zentrabank, Βιέννη. Ο πρώτος σταθμός της καριέρας του στον τραπεζικό κλάδο ήταν η Bank Austria στη Βιέννη.

Ο Dr. Czurda είναι κάτοχος Doctorate (Dr.) Degree στα Οικονομικά και Master’s Degree (M.A.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις τραπεζών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Πολλές από τις εταιρείες στις οποίες εργάστηκε συγκαταλέγονται στους παγκόσμιους ηγέτες του τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητάς.

Τη δεκαετία του 1990 κατείχε θέσεις στην Visa International (στο Λονδίνο έδρα της εταιρείας για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) καθώς και στο Reuters (στο Ηνωμένο Βασίλειο). Στην Ελλάδα υπηρέτησε με επιτυχία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και σε θέσεις διοίκησης σε τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Marfin Popular Bank, Γενική Τράπεζα, Interbank) καθώς και σε άλλες εταιρίες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (Interamerican - Διεύθυνση Καρτών, Marfin – Είσπραξη Απαιτήσεων).

Είναι απόφοιτος του Metropolitan University του Λονδίνου, με πτυχίο (με τιμητική διάκριση) στις επιχειρηματικές προβλέψεις και τα οικονομικά, διαθέτει πτυχίο Master στη μακροοικονομία και τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής ένωσης από το Πανεπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, και έχει ειδικευτεί στην νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κοινό νόμισμα.

Διαθέτει επίσης Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στην Τραπεζική Διαχείριση με ειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων (Credit & Operational Risk) και στα Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι απόφοιτος του Διεθνούς Προγράμματος για εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων του Πανεπιστημίου INSEAD (Γαλλία) με εξειδίκευση στην Εταιρική Διακυβέρνηση των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
Η κα. Μαρίκα Φραγκάκη διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από το 2015 έως το 2017 διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank ενώ υπήρξε μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ από το 2017 έως το 2019. Από το Μάιο του 2019, είναι μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, προταθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μεταξύ 1993 και 2010 υπήρξε Υπεύθυνη Εκκαθαρίσεων στην Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε., εταιρία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με αρμοδιότητα σε θέματα λειτουργίας και πώλησης των επιχειρήσεων που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς αναδιάρθρωσης ή /και εκκαθάρισης. Μεταξύ 1978 και 1993 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Μελετών και Προγραμματισμού (ΔΙΜΕΠ) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), ως Υπεύθυνη του Τμήματος Προβλέψεων. Την περίοδο αυτή επίσης αποσπάστηκε στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1979-1980). Από το 1989 έως το1993 συμμετείχε στην Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων του Γραφείου Διοικήσεως της ΑΤΕ.

Η κα. Φραγκάκη είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, London School of Economics (LSE), Ηνωμένο Βασίλειο και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά της Ανάπτυξης (MA in Development Economics) του Πανεπιστημίου Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής της Ομάδας Ευρωπαίων Οικονομολόγων (EuroMemo Group).


Μέλη – Θητεία

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής. Δύο εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα εκ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται υπεύθυνο για την ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία το ΤΧΣ έχει συμμετοχή.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, από την Επιτροπή Επιλογής (άρθρο 4Α του Ν.3864/2010) και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία τους είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του ΤΧΣ, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα τριάντα (30) ημέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισμού νέου μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α, μέχρις εξαντλήσεως της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αμοιβή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

Αρμοδιότητες

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου του ΤΧΣ, την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού του.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
 1. Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο για τα θέματα που αποφασίζει το Γενικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παραγράφου 9 του ν. 3864/2010.
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με ή χωρίς εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 3. Προβαίνει σε όλες τις πρόσφορες ή απαιτούμενες ενέργειες για τη διοίκηση του ΤΧΣ, την εκτέλεση των πράξεών του, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει του άρθρου 2 του Ν.3864/2010 εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόματι του ΤΧΣ, το διορισμό των μελών του προσωπικού και των συμβούλων του ΤΧΣ και γενικότερα την εκπροσώπησή του.
 4. Αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα μέλη της ή σε στελέχη του ΤΧΣ, σύμφωνα με τους γενικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο του ΤΧΣ. Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει ομάδα για την υποβοήθηση του έργου του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι υπεύθυνο για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 5. Ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή την κείμενη νομοθεσία.
 6. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το ΤΧΣ και δεσμεύει αυτό έναντι τρίτων.
 7. Ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν απονέμεται ρητά στο Γενικό Συμβούλιο.
 8. Όλες οι εξουσίες, δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταμείο, θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν προορίζονται ρητά για το Γενικό Συμβούλιο.

Συνεδριάσεις

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του ΤΧΣ, σε κάθε δε περίπτωση μία φορά την εβδομάδα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει, το οποίο είναι το άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της. Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει μία ψήφο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο εκ των παρόντων μελών.

Αμοιβές

Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:
 • Καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής και ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισμού τους και δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του ΤΧΣ.
 • Ορίζονται με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων με εξειδικευμένα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία.
 • Δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του ΤΧΣ.