Το Ταμείο

Γενικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κος Maetze διαθέτει τριακονταετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο έχοντας διατελέσει στέλεχος σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Commerzbank, Dresdner Bank και στην HypoVereinsbank (νυν UniCredit Bank AG) στη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη. Έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ενεργή συμμετοχή στις δύο (2) μεγαλύτερες συγχωνεύσεις τραπεζών στη Γερμανία, επέβλεψε διάφορους επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς, την ανάπτυξη και εφαρμογή επιτυχημένης στρατηγικής σε επιχειρηματικές μονάδες κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων.

Από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Commerzbank με αρμοδιότητες που συμπεριλάμβαναν και τον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Commerzbank παγκοσμίως. Διετέλεσε επίσης Επικεφαλής του τομέα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Dresdner Bank σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κος Maetze ήταν και είναι μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια τραπεζών, χρηματοοικονομικών εταιρειών, εταιρειών πληροφορικής που εξειδικεύονται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Financial Technology), καθώς και σε πολιτιστικά ιδρύματα.

Ο κος Maetze κατέχει Bachelor of Science (BSc.) από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης της Φρανκφούρτης και συμμετείχε σε διάφορα προγράμματα διοίκησης στο Harvard Business School, στο Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), στο International Institute for Management Development (IMD), στη Σχολή Διοίκησης του St. Gallen, καθώς και στο Baden-Badener Unternehmergespräche (BBUG).

Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Radovan Jelasity είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Erste Bank στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Επανέφερε την εν λόγω τράπεζα σε κερδοφορία, ενσωμάτωσε πολλές θυγατρικές στη μητρική τράπεζα και εξυγίανε το δανειακό της χαρτοφυλάκιο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο αριθμό. Επιπροσθέτως, ολοκλήρωσε με επιτυχία διάφορες εξαγορές και εφάρμοσε μια νέα συνολική επιχειρηματική στρατηγική για την τράπεζα.

Ο κ. Jelasity υπηρέτησε ως Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας από το 2004 έως και το 2010 και Αναπληρωτής Διοικητής από το 2000 έως το 2003. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα της Σερβίας ενισχύοντας το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας και εκπροσώπησε τη Σερβία σε σημαντικές διαπραγματεύσεις με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως Αναπληρωτής Διοικητής ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τραπεζικής Αποκατάστασης, όπου βοήθησε στην αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήματος και στην ιδιωτικοποίηση πολλών μεγάλων τραπεζών.

Προηγουμένως, ο κ. Jelasity εργάστηκε στην McKinsey & Company στην Φρανκφούρτη, με επίκεντρο έργα του τραπεζικού τομέα στη Γερμανία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Ξεκίνησε την τραπεζική του καριέρα το 1995 στην Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη, όπου εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως Περιφερειακός Διευθυντής υπεύθυνος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Jelasity είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ουγγρικής Ένωσης Τραπεζών, κάτοχος πτυχίου Master of Business Administration (MBA) στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Illinois, Σικάγο, ΗΠΑ, καθώς και Bachelor of Science (BSc) στο Marketing από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Γιουγκοσλαβία.

Μη Εκτελεστικό Μέλος, Oρισμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος
Ο κος Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος, είναι Επικεφαλής του Τμήματος Εφαρμογής Νομισματικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία εργάζεται από το 2000.

Εξειδικεύεται στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε ενεργά με την ανάλυση της ρευστότητας και των χρηματοδοτικών αναγκών των ελληνικών τραπεζών. Διαθέτει επίσης εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων και της διαχείρισης κρίσεων.

Από το 2003 εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος σε ομάδες εργασίας και επιτροπές του Ευρωσυστήματος. Πριν την ένταξή του στο δυναμικό της Τράπεζας της Ελλάδος εργάσθηκε σε ελληνικές τράπεζες στους τομείς της επιχειρηματικής τραπεζικής και των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ο κος Σπηλιωτόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Newcastle upon Tyne, στην Αγγλία.
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη – Θητεία

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη. Πέντε (5) εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τις θέσεις των υπολοίπων μελών του Γενικού Συμβουλίου συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου επιλέγονται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, από την Επιτροπή Επιλογής (άρθρο 4Α του Ν.3864/2010) και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία τους είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του ΤΧΣ, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα τριάντα (30) ημέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισμού νέου μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α, μέχρις εξαντλήσεως της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Εξαιρουµένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συµβούλιο, του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και του µέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισµό και την ανανέωση της θητείας των µελών του Γενικού Συµβουλίου, καθώς και για την αµοιβή τους, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Euro Working Group.

Αρμοδιότητες

Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα θέματα που προβλέπονται παρακάτω και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της εκπλήρωσης του σκοπού του ΤΧΣ.

Ειδικότερα, το Γενικό Συμβούλιο:
 1. Ενημερώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη δράση της και ελέγχει τη συμμόρφωση αυτής στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως στις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 του ν. 3864/2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 2. Αποφασίζει για τα θέματα σχετικά με την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης, την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και τη διάθεση της συμμετοχής του ΤΧΣ.
 3. Εγκρίνει την πολιτική, τους Εσωτερικούς Κανόνες και Οργανωτική Δομή που εφαρμόζονται για τη διοίκηση και τη λειτουργία του ΤΧΣ, συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Γενικού Συμβουλίου, την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, την πολιτική για τα συνδεδεμένα πρόσωπα και την πολιτική για την Προνομιακή Πληροφόρηση.
 4. Εγκρίνει το διορισμό των ανώτατων στελεχών του ΤΧΣ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, του Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων, του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας.
 5. Εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του ΤΧΣ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι ανταγωνιστική, με τρόπο ώστε να προσελκύει και να επιτρέπει την παραμονή στις θέσεις εργασίας στελεχών υψηλών προσόντων και εμπειρίας. Κατά την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα επίπεδα αποδοχών στελεχών με όμοια προσόντα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
 6. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΤΧΣ.
 7. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσημες εκθέσεις και τις λογιστικές καταστάσεις του ΤΧΣ.
 8. Εγκρίνει το διορισμό εξωτερικών ελεγκτών του ΤΧΣ.
 9. Εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συμβουλευτικών οργάνων, καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις διορισμού των μελών τους και καθορίζει τους όρους αναφοράς των εν λόγω οργάνων.
 10. Συγκροτεί μία ή περισσότερες επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Γενικού Συμβουλίου και/ή άλλα πρόσωπα και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.
 11. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό Προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε προμήθεια εμπίπτουσα στις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 περίπτωση Ια και παρ. 4 του ν. 4281/2014, κατ εξαίρεση από τις διατάξεις και τους κανόνες περί προμηθειών του ανωτέρω νόμου.
 12. Λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο ή την κείμενη νομοθεσία ότι ασκείται από το Γενικό Συμβούλιο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεων του και για τον έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων του Ταμείου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή σε περίπτωση απουσίας του το μέλος που τον αναπληρώνει ενημερώνει το Γενικό Συμβούλιο, όσο συχνά απαιτείται από αυτό και κατ’ ελάχιστο δέκα (10) φορές ετησίως.

Συνεδριάσεις

Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, σε κάθε δε περίπτωση δέκα φορές κατ ημερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτές. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από ένα από τα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών και εκτός του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Γενικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Κάθε μέλος του Γενικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προεδρεύοντα υπερισχύει.

Αμοιβές

Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις των µελών του Γενικού Συμβουλίου:
 • Καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής και ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισμού τους και δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του ΤΧΣ.
 • Ορίζονται με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων με εξειδικευμένα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία.
 • Δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του ΤΧΣ.