Σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Το Ταμείο ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α’ 28) περισσότερα »

13/04/2020  |
Δελτίο Τύπου
16/03/2020  |
Ανακοίνωση
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητάς ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της συμμετοχής στην εθνική προσπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης του COVID-19, θα εφαρμόσει το σύστημα της Τηλεργασίας, συνεχίζοντας να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του.
Το ΤΧΣ παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και τις κυβερνητικές οδηγίες, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων του. Σε περίπτωση που υπάρξουν νέες κατευθύνσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα.