Δελτία Τύπου

2017

01/11/2017  |
Ανακοίνωση
Αναφορά του άρθρου 10(9) του Ν. 3864/2010
18/09/2017  |
Ανακοίνωση
Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε την επισκόπηση και αξιολόγηση του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και των επιδόσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών
15/09/2017  |
Δελτίο Τύπου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη δωδεκάμηνη χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
18/07/2017  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού) του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
12/07/2017  |
Ανακοίνωση
Διοικητικές αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Αποχώρηση του κ. Γιώργου Μιχελή, Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου
12/06/2017  |
Ανακοίνωση
Σε πλήρη σύνθεση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ. Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή θα καθορίσει τις προτεραιότητες του Ταμείου
27/03/2017  |
Ανακοίνωση
Αποχώρηση του κ. Δημήτρη Φραγγέτη από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
20/02/2017  |
Ανακοίνωση
Το ΤΧΣ επιστρέφει €2δις στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την επιτυχή αποπληρωμή των CoCos της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
14/02/2017  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας