Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία στατιστικών “Google Analytics”. Η υπηρεσία “Google Analytics” συλλέγει πληροφορίες ανώνυμα τις οποίες χρησιμοποιεί για να προβάλει στον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου αναφορές σχετικά με τη λειτουργία και την επισκεψιμότητά του, χωρίς όμως να αποκαλύπτει στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των επισκεπτών. Η υπηρεσία “Google Analytics” χρησιμοποιεί “Cookies” για να ανιχνεύει τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών με την ιστοσελίδα του ΤΧΣ και επιτρέπει στο ΤΧΣ τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για το πως οι χρήστες βρίσκουν το διαδικτυακό τόπο και ποιες ενότητες επισκέπτονται.

Το ”Cookie” είναι ένα αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του επισκέπτη, σε έναν ειδικό κατάλογο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί και αποθηκεύει πληροφορίες όπως η ώρα της επίσκεψης, αν είναι η πρώτη του επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο του ΤΧΣ, την ιστοσελίδα που τον παρέπεμψε στο ΤΧΣ κλπ. Η υπηρεσία “Google Analytics” δεν χρησιμοποιείται για τη συλλογή κανενός είδους στοιχείων προσωπικών δεδομένων αλλά, με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω, για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και βελτίωση της ιστοσελίδας του ΤΧΣ.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα “Cookies” μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, αν το επιτρέπει, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή του προγράμματος. Κάποιοι περιηγητές ενημερώνουν το χρήστη όταν λαμβάνει ένα “Cookie” και μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να αποθηκευτεί ή όχι κατά περίπτωση. Στην περίπτωση όπου επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα “Cookies” ορισμένες από τις λειτουργίες της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.