Προκηρύξεις

Αρχείο Προκηρύξεων:

28/07/2017  |
Προκήρυξη
Περίληψη της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για το έργο: «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής & των Στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)»

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.
11/02/2016  |
Προκήρυξη
Για το κείμενο «Έναρξη διαδικασίας αναζήτησης διεθνούς συμβούλου για την αξιολόγηση των Δ.Σ. και Επιτροπών των συστημικών τραπεζών» επισκεφτείτε την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.
11/06/2014  |
Προκήρυξη
Περίληψη της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για το έργο: «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής & των Στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)»

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.