Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Ίδρυση νέας «καλής» τράπεζας Proton: Έμπρακτη στήριξη του τραπεζικού συστήματος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Διασφάλιση καταθετών και εργαζομένων στην τράπεζα

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, βάσει του νέου άρθρου 63Ε του νόμου 3601/2007, προέβη στην κεφαλαιοποίηση της νέας «καλής» τράπεζας Proton, αποτελώντας τον αποκλειστικό μέτοχό της, κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων του νόμου για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, από την πρώτη ημέρα, την κεφαλαιακή επάρκεια και την εύρυθμη λειτουργία της.

Στη νέα «καλή» τράπεζα Proton, μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών,
επιχειρήσεων, τραπεζών και Δημοσίου), το πλέον υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια
δανείων και τίτλων), το δίκτυο καταστημάτων καθώς και οι δραστηριότητες της
παλαιάς Τράπεζας. Τα υπόλοιπα στοιχεία ισολογισμού και οι απαιτήσεις παλαιών
μετόχων παρέμειναν στη «παλαιά» Τράπεζα Proton, η οποία ετέθη σε εκκαθάριση. Η
«καλή» τράπεζα Proton, απαλλαγμένη από τα προβλήματα του παρελθόντος, μπαίνει
σε μια νέα εποχή τόσο για τους πελάτες της όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η «καλή» τράπεζα Proton ξεκινάει την επιχειρηματική της
δράση με σημαντική ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια (Δείκτης Κυρίων Βασικών
Ίδιων Κεφαλαίων 14%). Η παρουσία του Ταμείου διασφαλίζει όλους τους
συναλλασσομένους με την Τράπεζα όπως και τους εργαζομένους.

Ο μηχανισμός στήριξης της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
ενεργοποιήθηκε άμεσα με την ίδρυση της νέας «καλής» τράπεζας Proton, με το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρέχει τα απαιτούμενα κεφάλαια, το
Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων να την
ενισχύει και την Τράπεζα της Ελλάδος να εκδίδει άμεσα την άδεια λειτουργίας της.

Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της νεοϊδρυθείσας «καλής» τράπεζας
Proton με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα
μέλη του οποίου απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη της Ελληνικής Πολιτείας, της
Τράπεζας της Ελλάδας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η ίδρυση της νέας «καλής» τράπεζας Proton αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της
σταθερής θέλησης της Ελληνικής Πολιτείας, του Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς
και της αποτελεσματικής παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία που αποδίδουν οι
ανωτέρω φορείς στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος.

Στόχος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως μετόχου της νέας «καλής»
Τράπεζας Proton είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, που
θα δημιουργεί προοπτική για την Τράπεζα και αξία για τον μέτοχο και θα ενισχύει
υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην οικονομία.

Δελτίο Τύπου