Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης 2021

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα δημοσιεύσει την ετήσια χρηματοοικονομική του έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021 αφότου ολοκληρωθεί η δημοσίευση της αντίστοιχης χρηματοοικονομικής έκθεσης όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων το Ταμείο συμμετέχει ή τα οποία έχει χρηματοδοτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και του Ν. 3601/2007 (πιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση, στα οποία το Ταμείο κατέβαλε το χρηματοδοτικό κενό). Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση από το Ταμείο θα γίνει σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδρυτικού του νόμου (3864/2010), όπως ισχύει.