Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Διοργάνωση από το ΤΧΣ της 1ης Διαδικτυακής Συζήτησης με θέμα «Τραπεζικές Πρακτικές για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση»

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020. Με αφορμή την 1η Επέτειο από την υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής* του UNEP FI, διοργανώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Τραπεζικές Πρακτικές για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση». Βασικοί ομιλητές της πρωτοποριακής αυτής διαδικτυακής συζήτησης, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 85 συμμετέχοντες, ήταν οι κ.κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, AIPHORIA Consulting, Παναγιώτης Χαμπεσής, Στέλεχος του Τομέα Τραπεζικών Εργασιών και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κα Θεοδώρα Αντωνακάκη, Σύμβουλος σε Θέματα Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας, Τράπεζα της Ελλάδος και ο κ. Νικόλας Καρράς, Διευθυντής του Τομέα Εμπορευμάτων (Commodities) στην τράπεζα Sumitomo Mitsui Bank.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Μάρτιν Τζούρντα, ενώ η κα Μαρίκα Φραγκάκη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, είχε τον συντονισμό της όλης της συζήτησης.

Στο ξεκίνημα της συζήτησης, ο κ. Τζούρντα αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης των κριτηρίων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου χωρίς βεβαίως να χάνεται η διάσταση της απόδοσης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δράσεις του ΤΧΣ τα τελευταία χρόνια, καθώς το Ταμείο προωθεί και στηρίζει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από τις συστημικές τράπεζες στον τομέα της διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας με οδηγό τόσο τις ρυθμιστικές αρχές, όσο και τους επενδυτές.

Αξίζει να τονισθεί ότι, τα θέματα του τρίπτυχου Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση, γνωστά και ως ‘ESG’ (Environment – Society – Governance) γίνονται ολοένα και πιο επίκαιρα και παίζουν καθοριστικό λειτουργικό ρόλο για μια επιχείρηση, ενώ, ταυτόχρονα, οι επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτά.

Όπως τόνισε ο πρώτος ομιλητής, κ. Ηλιόπουλος, μια στρατηγική προσέγγιση των
συγκεκριμένων θεμάτων αντί μιας αποσπασματικής ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών αποτελεί ζητούμενο, προκειμένου να επιτύχει ένας οργανισμός τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις στο συγκεκριμένο τομέα.

Η διαχρονική προσφορά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη στήριξη της κοινωνίας, επισφραγίστηκε με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο καθώς, σχεδόν, στο σύνολό του το τραπεζικό σύστημα
υιοθέτησε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Χαμπεσή, η υπογραφή των Αρχών σηματοδοτεί τη βούληση των τραπεζών να εναρμονίσουν τη λειτουργία τους με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για την αειφορία, συνεισφέροντας ενεργά στη συλλογική προσπάθεια επίτευξης των παγκόσμιων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα αποτελεί η διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να είναι καταλυτικός ενώ εργαλεία και κριτήρια, όπως τα ESG, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια επίτευξης μιας οικονομικής ανάπτυξης σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευρύτερη κοινωνική ευημερία.

Όπως ανέφερε η κα Αντωνακάκη, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τις πρώτες
κεντρικές τράπεζες που ασχολήθηκε και ασχολείται συστηματικά με θέματα
βιωσιμότητας και, ειδικότερα, με την κλιματική αλλαγή συστήνοντας το 2009 την
Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ).

Τέλος, ο κ. Καρράς επεσήμανε ότι, οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία
δομών και συστημάτων για τη θεσμοθέτηση και διαχείριση του κινδύνου, καθώς και
των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Για την κατηγοριοποίηση του κλιματικού κινδύνου και της έκθεσης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, εφαρμόζεται η μεθοδολογία Scorecard. Τελικός στόχος είναι το ‘πρασίνισμα’ των επιχειρησιακών σχεδίων στη βάση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων των τεσσάρων ομιλητών ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες σε επί μέρους ζητήματα, τόσο ειδικού, όσο και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι το υλικό της συζήτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (hfsf.gr), καθώς και στο LinkedIn (πατήστε εδώ).

*Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής της Χρηματοδοτικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών είναι έξι και διαμορφώνουν το πλαίσιο για μία τραπεζική λειτουργία που να υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη έτσι ώστε να αναδειχθεί η θετική συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου στην κοινωνία. Τις Αρχές συνυπέγραψαν 130 τράπεζες από
49 διαφορετικές χώρες τον Σεπτέμβριο του 2019.

Δελτίο Τύπου