Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο) δημοσιοποίησε σήμερα τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016.

Τα κυριότερα σημεία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι τα εξής:

Α. Χρηματοοικονομική Επίδοση του Ταμείου:

  • Έσοδα από τόκους: Κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 3εκ. έναντι € 9,2εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στην επιστροφή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) στο ΕΤΧΣ στις 27/02/2015. Οι τόκοι του 2016 αφορούν στους δεδουλευμένους τόκους από καταθέσεις του ΤΧΣ στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.
  • Δαπάνες προσωπικού: Κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε € 864χιλ. έναντι € 837χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
  • Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 651χιλ. έναντι € 528χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
  • Αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016, το αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ανήλθε σε € 579εκ. ζημία έναντι € 4.425εκ. ζημία την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το αποτέλεσμα για το πρώτο τρίμηνο του 2016 αναλύεται α) στη ζημία από την αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις συστημικές τράπεζες (πρώτο τρίμηνο 2016: € 564εκ. ζημία έναντι πρώτου τριμήνου 2015: € 5.058εκ. ζημία), β) στη ζημία από την αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) (πρώτο τρίμηνο 2016: € 332χιλ. ζημία έναντι κέρδους € 632εκ. του πρώτου τριμήνου 2015) και γ) την ζημία από την αποτίμηση των υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογιών (Cocos) (πρώτο τρίμηνο 2016: € 14εκ. ζημία έναντι πρώτου τριμήνου 2015: € 0).
  • Μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες: Την 31η Μαρτίου 2016, τα μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες ανήλθαν σε € 376εκ. έναντι € 349εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η κίνηση του ταμειακών διαθεσίμων στο πρώτο τρίμηνο του 2016 αναλύεται στην εισροή ποσού € 30εκ. από την Αγροτική Τράπεζα υπό εκκαθάριση και σε εκροές ποσού € 3,4εκ. που αφορούν λειτουργικά έξοδα και άλλες πληρωμές.
  • Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Το κονδύλι περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τα Cocos που εκδόθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα. Την 31η Μαρτίου 2016, οι αγοραία αξία των μετοχών ανήλθε σε € 1.820εκ. έναντι € 2.384εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η εύλογη αξία των CoCos ανήλθε σε €4.047εκ. έναντι €4.061εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2015.
  • Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Την 31η Μαρτίου 2016, οι απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση ανήλθαν σε € 2.022εκ. έναντι €2.052εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, σε συνέχεια της είσπραξης € 30εκ. από την Αγροτική Τράπεζα υπό εκκαθάριση.

Β. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

  • Ανάλυση των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων για την ανάπτυξη της αγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του μνημονίου που υπεγράφη στις 19/8/2015, το ΤΧΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), παρείχε μια ανάλυση για τον προσδιορισμό των μη ρυθμιστικών περιορισμών και εμποδίων (π.χ. διοικητικά, οικονομικά, νομικά) για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Μετά την ανάλυση, εντοπίστηκαν και ομαδοποιήθηκαν τα εμπόδια ανά ευρείες κατηγορίες δηλαδή: νομικά, δικαστικά, φορολογικά, λογιστικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στους Θεσμούς, τον Οκτώβριο του 2015. Στη συνέχεια και όπως ορίζεται στο συμπληρωματικό μνημόνιο που υπεγράφη στις 16/06/2016, το ΤΧΣ σε συνεργασία με την ΤτΕ, θα έπρεπε να επικαιροποιήσει και να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στα υπόλοιπα μη κανονιστικά εμπόδια, για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016. Η επικαιροποιημένη μελέτη ολοκληρώθηκε και η ενημερωμένη έκθεση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ.

Για την πλήρη έκθεση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: “Τριμηνιαία Οικονομική Κατάσταση για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016.

Δελτίο Τύπου