Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την εννιαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

Τα κυριότερα σημεία των οικονομικών καταστάσεων, κατά την ως άνω περίοδο, είναι τα ακόλουθα:

Α. Χρηματοοικονομική Επίδοση του Ταμείου

 • Έσοδα από τόκους: Κατά την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η
  Σεπτεμβρίου 2016, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 9,9εκ. έναντι € 15,0εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση οφείλεται στην επιστροφή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατείχε το ΤΧΣ στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Οι τόκοι του 2016 προέρχονται από τις καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Δαπάνες προσωπικού: Κατά την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η
  Σεπτεμβρίου 2016, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των € 2,1εκ. έναντι ποσού € 2,2εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
 • Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 4,8εκ. έναντι € 1,5εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κυρίως στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα πλαίσια των συγκεκριμένων δράσεων που
  ανέλαβε το ΤΧΣ που απορρέουν από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2015 και για την πώληση της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Το υπόλοιπο περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που κατέχονται από το Ταμείο. Η ζημία ποσού € 1.166,6εκ. κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2016 (εννεάμηνο 2015: € 8.271,7εκ. ζημία) περιλαμβάνει τη ζημία από την αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (εννεάμηνο 2016: € 1.118,3εκ. ζημία, εννεάμηνο 2015: € 9.505,1εκ. ζημία), το κέρδος από την αποτίμηση των warrants (εννεάμηνο 2016: € 0,9εκ. κέρδος, εννεάμηνο 2015: € 1.233,4εκ. κέρδος) και τη ζημία από την αποτίμηση των CoCos (εννεάμηνο 2016: € 49,2εκ. ζημία, εννεάμηνο 2015: € 0εκ.).
 • Ταμείο και διαθέσιμα σε τράπεζες: Κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου ανήλθαν σε € 375,8εκ. έναντι € 349,3εκ. την 31η Δεκεμβρίου του 2015. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην είσπραξη ποσού € 30,0εκ. από την ATEbank υπό εκκαθάριση.
 • Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Το υπόλοιπο περιλαμβάνει τις επενδύσεις του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τα CoCos που εκδόθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2016, η αγοραία αξία των μετοχών ανήλθε σε € 1.265,9εκ. έναντι € 2.384,2εκ. την 31η Δεκεμβρίου του 2015. Η εύλογη αξία των CoCos ανήλθε σε € 4.012,3εκ. έναντι € 4.061,5εκ. την 31η Δεκεμβρίου του 2015.
 • Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Το υπόλοιπο αφορά στο εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό του funding gap, το οποίο έχει καλυφθεί από το Ταμείο αντί του ΤΕΚΕ, και ανήλθε σε € 1.937,2εκ. την 30η Σεπτεμβρίου του 2016 έναντι € 2.052,3εκ. την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Β. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

 •  Έσοδα από τα CoCos: Τον Δεκέμβριο του 2016 το Ταμείο εισέπραξε σε μετρητά το ετήσιο κουπόνι από τα CoCos συνολικού ποσού € 330,96εκ. Συγκεκριμένα, το Ταμείο εισέπραξε από την Τράπεζα Πειραιώς € 165,92εκ. στις 2 Δεκεμβρίου 2016 και από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος € 165,04εκ. στις 9 Δεκεμβρίου 2016. Επιπλέον, στις 15 Δεκεμβρίου 2016 το Ταμείο εισέπραξε σε μετρητά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος € 2,71εκ., ποσό που αφορά στους δεδουλευμένους τόκους των CoCos για την περίοδο από την 9η Δεκεμβρίου 2016 έως και την 14η Δεκεμβρίου 2016.
 • Αποπληρωμή των CoCos που εκδόθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Την 15η Δεκεμβρίου του 2016, το Ταμείο εισέπραξε σε μετρητά €2.029,2εκ. από την αποπληρωμή των CoCos που εκδόθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την 9η Δεκεμβρίου του 2015. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην αποπληρωμή των CoCos σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης και κατόπιν έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό
  Μηχανισμό (SSM).

O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, Eric Tourret με την ευκαιρία της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του εννιαμήνου 2016 σημείωσε:
“Η δραστηριότητα του Ταμείου στους πρώτους εννέα μήνες του 2016 επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση των δράσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία και του Θεσμούς το έτος 2015. Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου πραγματοποίησε ενδελεχή αξιολόγηση των διοικητικών συμβούλιων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, και το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό και νομικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, το
Ταμείο σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας αξιολόγησε και προσδιόρισε τους μηρυθμιστικούς περιορισμούς και τα εμπόδια (π.χ. διοικητικά, οικονομικά, νομικά) για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Τέλος, το Ταμείο σε συνεργασία με τις τράπεζες παρακολούθησε τα σχέδια αναδιάρθρωσης, τη συμμόρφωσή τους με το πλαίσιο συνεργασίας (RFA) και την επιτυχή ολοκλήρωση των πλάνων αποεπενδύσεών τους. Το 2017 το
Ταμείο θα συνεχίσει να συμβάλλει στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και να συνδράμει στην επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης των ελληνικών τραπεζών.”

Για τις πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Eννιαμηνιαία Οικονομική Κατάσταση του ΤΧΣ για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016 

Δελτίο Τύπου