Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το 2021

Την 15 Νοεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ενέκρινε την έκδοση της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης του Ταμείου, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδρυτικού του νόμου (3864/2010).

Η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται όπως συνήθως σε συνέχεια της δημοσίευσης της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021 από τα πιστωτικά ιδρύματα, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων το Ταμείο συμμετέχει ή τα οποία έχει χρηματοδοτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και του Ν. 3601/2007 (πιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση, στα οποία το Ταμείο κατέβαλε το χρηματοδοτικό κενό). Επίσης, η έκδοση των αποτελεσμάτων του ΤΧΣ ακολουθεί την έκδοση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα (PQH).

Ειδικά για τις τράπεζες υπό εκκαθάριση, ο ενιαίος εκκαθαριστής εφαρμόζει στρατηγικό σχέδιο πώλησης των δανειακών χαρτοφυλακίων, μετά από ενδελεχή σχεδιασμό και εντός του κανονιστικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών υπό εκκαθάριση θα ανακτηθεί μέσω της διαδικασίας πώλησης. Η διοίκηση του ενιαίου εκκαθαριστή αξιολογεί διαρκώς το επενδυτικό περιβάλλον, καθώς και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων.