Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Διευθύνσεις

Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Τραπεζικών Σχέσεων & Επικοινωνίας – Διαχείριση και επικοινωνία

Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της σχέσης του Ταμείου με τα εμπλεκόμενα μέρη του και τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει, τον συντονισμό των σχέσεων των στελεχών του ΤΧΣ με τον Τύπο και τα ΜΜΕ και τη διαμόρφωση της άποψης του μετόχου. Είναι υπεύθυνη για τις στρατηγικές αποφάσεις των Τραπεζών και για την παρακολούθηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών των Τραπεζών.

Υποστηρίζεται από τους Relationship Managers που έχουν την ευθύνη να συλλέγουν εγκρίσεις για την άποψη του μετόχου για κάθε Τράπεζα. Οι Relationship Managers υποστηρίζουν, μαζί με τους λειτουργικούς εμπειρογνώμονες του Ταμείου, όλες τις προτάσεις και αιτήματα για συναίνεση προς το Ταμείο, και όσον αφορά την επικοινωνία με τις Τράπεζες, οι Relationship Managers είναι τα πρόσωπα επικοινωνίας και τα εχέγγυα για κάθε επικοινωνία μεταξύ των Μερών σύμφωνα με τις οδηγίες του Ταμείου.

Ο Chief Relationship Management Officer έχει απευθείας γραμμή αναφοράς στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ενεργεί επίσης ως Υπεύθυνος Προμηθειών και αναφέρεται στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Διεύθυνση Επενδύσεων & Αποεπενδύσεων – Παροχή υποστήριξης & συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η Διεύθυνση φέρει την ευθύνη της υποστήριξης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  στα διοικητικά όργανα του Ταμείου σε θέματα αναφορικά με την αποεπένδυση από τις συμμετοχές του, εταιρικές ενέργειες και τυχόν συναλλαγές (μέσω κεφαλαιαγοράς ή ιδιωτικές) που σχετίζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία το Ταμείο συμμετέχει ως μέτοχος.  Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, κύριες συναλλαγές, πωλήσεις συμμετοχών τραπεζών και πωλήσεων χαρτοφυλακίων καθώς και θέματα που αφορούν στην επικοινωνία, στο πλαίσιο των σχέσεων με τους επενδυτές. 

 

Τμήμα Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης – Συνδρομή και αξιολόγηση

Το Τμήμα Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης λειτουργεί συμβουλευτικά για τη Διοίκηση του ΤΧΣ παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και αξιολογώντας τη συμμόρφωση του ΤΧΣ προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Το Τμήμα αξιολογεί ανεξάρτητα τις δραστηριότητες και διαδικασίες εσωτερικής συμμόρφωσης προκειμένου να προωθήσει τη διαφάνεια και την λογοδοσία, να βελτιώσει την λειτουργική αποτελεσματικότητα, να συμβάλλει στην αποφυγή φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και να ενδυναμώσει τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, δρα συμβουλευτικά  αναφορικά με προτάσεις και αιτήματα των τραπεζών που απαιτούν συναίνεση, εφόσον αυτά εμπίπτουν στην τεχνογνωσία του, ενδεικτικά για θέματα που αφορούν τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς, την δεοντολογία, την κανονιστική συμμόρφωση και τη διακυβέρνηση.

 

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών – Καθοδήγηση και υποστήριξη

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τις νομικές υποθέσεις του Ταμείου.

Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις του Ταμείου παρέχοντας νομική υποστήριξη σχετικά με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ταμείου και συμμετέχοντας σε ευάριθμες ομάδες έργου.

Επιπλέον, η Νομική Διεύθυνση υποστηρίζει το Ταμείο στις καθημερινές δραστηριότητές του συμβάλλοντας  σε θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες των Τραπεζών, τις εταιρικές πράξεις αυτών, όπως και με θεματολογία συσχετιζόμενη με τη δραστηριότητα των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών.

Συνεργάζεται στενά με τα τμήματα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διακυβέρνησης, των Προμηθειών και του Ανθρώπινου Δυναμικού σε νομοθετικά και κανονιστικά θέματα και συμμετέχει ενεργά σε επενδυτικές συναλλαγές, σε συναλλαγές αποεπένδυσης, όπως και σε θέματα επικοινωνίας συναφή με τις ως άνω διευθύνσεις.

Είναι επίσης υπεύθυνη και επιβλέπει όλες τις συμβατικές σχέσεις με τρίτους και τις εκκρεμοδικίες του Ταμείου.

Η Διεύθυνση παρέχει νομική υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Ελέγχου Αξιολόγηση και έλεγχος

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Ελέγχου φέρει την ευθύνη της αναγνώρισης, αξιολόγησης, δημιουργίας αναφορών και παροχής συμβουλών σε θέματα που αφορούν τους σημαντικούς εσωτερικούς κινδύνους και το πλαίσιο ελέγχου του Ταμείου, της εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου, καθώς και της ανάπτυξης και υλοποίησης του Πλαισίου αναφορικά με το τρίπτυχο Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση (ESG) και τη βιωσιμότητα του Ταμείου και τη παραγωγή των σχετικών αναφορών. Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση διεξαγωγής της διαδικασίας Risk and Control Self-Assessment (RCSA) για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των εσωτερικών  λειτουργικών κινδύνων στους οποίους δύναται να εκτεθεί το ΤΧΣ, και εισηγείται στα διοικητικά όργανα του ΤΧΣ τις κατάλληλες κινήσεις προκειμένου να μετριασθεί ο βαθμός επικινδυνότητας. Παράλληλα, επιβλέπει τις διαδικασίες εφαρμογής των διορθωτικών προτάσεων που αποφασίστηκαν για βελτίωση και μείωση της επικινδυνότητας. Ο  Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, ως δεύτερη γραμμή αναφοράς, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο καταγραφής τυχόν ανησυχιών και παρατυπιών.

H Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ελληνικών συστημικών τραπεζών και της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων τους.  Μεριμνά και υποστηρίζει την εφαρμογή συστάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενώ παράλληλα συμβουλεύει τα Διοικητικά Τμήματα του Ταμείου.  

Επιπλέον, παρακολουθεί τις πρακτικές των τραπεζών στην Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (Environmental Social and Corporate Governance – ESG) και καταγράφει τις πρωτοβουλίες τους για βιωσιμότητα.

Η Διεύθυνση υποστηρίζει, επίσης, τους Relationship Managers παρέχοντας συμβουλές σε θέματα ευθύνης της, όπως ενδεικτικά, θέματα ποιότητας στοιχείων ενεργητικού, σταθμισμένη κατά κίνδυνο απόδοση, εποπτείας, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικής διακυβέρνησης και ESG των τραπεζών.

Η Διεύθυνση συμμετέχει ενεργά στην Ομάδα Εργασίας Στρατηγικής που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ηγείται από κοινού από το Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων και το Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου και εργάζεται επί στρατηγικών ζητημάτων που εστιάζουν στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, αναφορικά με τις συμμετοχές του ΤΧΣ.

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορικής & Διοικητικών Λειτουργιών – Χρηματοοικονομική aναφορά και καθοδήγηση

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για α) την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, τη συνολική χρηματοοικονομική αναφορά, τον προϋπολογισμό και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, β) θέματα ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τη στελέχωση, την ανάπτυξη, την αποζημίωση και διακράτηση των υπαλλήλων του ΤΧΣ σύμφωνα με τα κριτήρια της αγοράς και τη σχετική εργατική νομοθεσία, γ) την πληροφορική & τις λειτουργίες του Ταμείου αναφορικά με τον εξοπλισμό, τη μίσθωση ακινήτων, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και πληροφοριών και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων όπως τον καθαρισμό και την ασφάλεια, δ) την υποστήριξη των Relationship Managers συμβουλεύοντας τους εκπροσώπους του ΤΧΣ στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών για θέματα που εμπίπτουν στην τεχνογνωσία της, όπως ενδεικτικά σε σχέδια διαχείρισης κεφαλαίων (σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Ελέγχου), στρατηγικές πρωτοβουλίες, χρηματοοικονομικές επιδόσεις, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αμοιβές και προγράμματα αναδιάρθρωσης και ε) την ενεργή συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας Στρατηγικής που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ηγείται από κοινού από το Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και το Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου και εργάζεται επί στρατηγικών ζητημάτων που εστιάζουν στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, αναφορικά με τις συμμετοχές του ΤΧΣ.

 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου – Διασφαλίζει και συμβουλεύει

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΤΧΣ είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική, ελεγκτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία είναι σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα του οργανισμού. Η Διεύθυνση  Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει το Ταμείο να επιτύχει τους στόχους του:

  1. προσφέροντας συστηματική και κριτική επισκόπηση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών όπως αυτές έχουν καθοριστεί μέσω των κανονισμών διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου και διακυβέρνησης.
  2. προτείνοντας τα κατάλληλα μέτρα για βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους
  3. παρακολουθώντας την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών