Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Πώς αποφασίζουμε

Πώς αποφασίζουμε

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε το 2010 (με το Νόμο 3864/2010), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα. Διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει.  

Σκοπός του ΤΧΣ είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και η αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα, η οποία συντελείται βάσει στρατηγικής αποεπένδυσης με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα οριστικής και πλήρους υλοποίησης, ο οποίος κατ’ αρχήν δεν εκτείνεται πέραν της λήξεως της λειτουργίας του Ταμείου, ήτοι την 31.12.2025.Ο πρώτος και πιο σημαντικός κανόνας για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η διαφάνεια και ο σεβασμός των νόμων. Το Ταμείο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από ή συνδέονται με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Master Financial Facility Agreement) της 15.3.2012, προσχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 και τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Financial Facility Agreement) της 19.8.2015, το σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4336/2015 και εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συμμόρφωση με αυτές και την πλήρη εφαρμογή τους.

Οι αποφάσεις που λαμβάνει το Ταμείο κατά καιρούς, εμπίπτουν σε διαφορετικά τμήματα, ανάλογα με τη φύση της σχετικής απόφασης.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα θέματα που προβλέπονται παρακάτω και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της εκπλήρωσης των σκοπών του Ταμείου. Ειδικότερα τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για την προπαρασκευή του έργου του Ταμείου, την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού του Ταμείου..

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

Όλες οι εξουσίες δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταμείο, θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν ρητά αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Μετά την τροποποίηση του Ν. 3864/2010 με τον Ν. 4941/2022 (Α’ 113/16.06.2022), το Διοικητικό Συμβούλιο ως το όργανο διοίκησης του Ταμείου θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα διοικητικά όργανα (Γενικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή) με έναρξη ισχύος από 16 Ιουλίου 2022.