Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Πολιτική Σχέσεων με Επενδυτές

Πολιτική Σχέσεων με Επενδυτές

Εισαγωγή

Η Πολιτική Σχέσεων με Επενδυτές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘ΤΧΣ’), περιγράφει τις αρχές και τις διαδικασίες βάσει των οποίων το ΤΧΣ εφαρμόζει το Πρόγραμμα Επενδυτικών Σχέσεων.  Η Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του ΤΧΣ και είναι συμπληρωματική του Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΧΣ καθώς και των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών του ΤΧΣ.

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση και έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ, προκειμένου  να εξασφαλιστεί η συνεχής αποτελεσματικότητά της, ενσωματώνοντας τυχόν νεότερες πρακτικές και αρχές.

Γενικές αρχές

Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Σχέσεων του ΤΧΣ στοχεύει στην παροχή διαφανών και συνεκτικών πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα καθώς και σε οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης με κατάλληλο, έγκαιρο και δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συναντήσεις με την Εκτελεστική Επιτροπή και στελέχη

Η εν λόγω Πολιτική ως κύριο στόχο έχει, να εξηγήσει την επιχειρησιακή στρατηγική του ΤΧΣ και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες. Καμία εμπιστευτική πληροφορία δεν κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στην αγορά, στις συναντήσεις αυτές. Τα αιτήματα για συναντήσεις ελέγχονται προκαταρκτικά και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το πρόγραμμα και τη διαθεσιμότητα των ανωτέρων εμπλεκομένων. Η ενότητα «Σχέσεις με τους επενδυτές» της ιστοσελίδας του ΤΧΣ παρέχει σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους επενδυτές, προκειμένου για την περαιτέρω κατανόηση των δραστηριοτήτων του ΤΧΣ.

Συχνότητα γνωστοποίησης

Τριμηνιαίες Οικονομικές Αναφορές                                                                                                                                                                                                                                             Αντίγραφο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης είναι διαθέσιμα στην ενότητα «Σχέσεις με τους Επενδυτές» της ιστοσελίδας του                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ετήσια έκθεση                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Οι ετήσιες εκθέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΤΧΣ.                                                                                                                                                                                                              Άλλες δημόσιες ανακοινώσεις                                                                                                                                                                                                                                                             Ανακοινώσεις σχετικές με τα οικονομικά αποτελέσματα, τη διαχείριση και την εταιρική διακυβέρνηση και τις δραστηριότητες του ΤΧΣ δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΤΧΣ. Δελτία τύπου, άρθρα και έρευνες μπορούν να δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΤΧΣ ή σε διακεκριμένες εκδόσεις όποτε υπάρχει ανάγκη.                                                                  Οργάνωση συνεδρίων ή συμμετοχή σε roadshows. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται πριν από την εκδήλωση.

 

Εκπρόσωποι

Το ΤΧΣ επικοινωνεί με επενδυτές, επενδυτικούς τραπεζίτες, αναλυτές και μέσα ενημέρωσης μέσω των ακόλουθων βασικών προσώπων:

  • τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
  • τα Mέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  • τον Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου
  • τον Διευθυντή Επενδύσεων και Στρατηγικής
  • τον Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κατά περίπτωση, να εξουσιοδοτούν άλλα άτομα να μιλούν στα μέσα ενημέρωσης.

Όλες οι ερωτήσεις που λαμβάνονται από επενδυτές, επενδυτικούς τραπεζίτες, αναλυτές ή μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Σχέσεων με Επενδυτές.

Οικονομική αναφορά

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την εποπτεία των Εσωτερικών Ελέγχων επί των Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ICFR) και παρακολουθεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ICFR με βάση τις εκθέσεις που λαμβάνονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και συμβουλεύει αντιστοίχως το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Οι οικονομικές καταστάσεις των Δ.Π.Χ.Α. εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο, μετά από την προ-έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των Δ.Π.Χ.Α. ελέγχονται και οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις των Δ.Π.Χ.Α. εξετάζονται από Ορκωτό Ελεγκτή.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

Η σημασία των καθηκόντων του ΤΧΣ και ο καθοριστικός του ρόλος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, απαιτούν αυστηρά πρότυπα πίστης, εμπιστευτικότητας καθώς  και ανεξαρτησίας  για το προσωπικό του ΤΧΣ.

Οι πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές κοινοποιούνται μεταξύ των μελών των Διοικητικών Οργάνων και των  στελεχών του ΤΧΣ σύμφωνα με τους κανόνες / οδηγίες του Ταμείου και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την έγκαιρη και προηγούμενη άδεια τους. Όταν διεξάγεται διάλογος με επενδυτές, τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν υποχρεούται να διασφαλίζουν ότι οι όποιες πληροφορίες αντιμετωπίζονται προσεκτικά.