Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας

Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας

Το Ταμείο προκειμένου να εξασφαλισθεί η πραγματοποίηση των σκοπών και η υλοποίηση των στόχων αλλά και η διασφάλιση των δικαιωμάτων του συνάπτει Συμφωνίες Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreements ή RFAs) για τη ρύθμιση των σχέσεων του με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν ή έχουν λάβει χρηματοδοτική διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) καθώς και με κάθε πιστωτικό ίδρυμα που προκύπτει από τη μεταβίβαση των τραπεζικών εργασιών του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/2009.

Κατόπιν των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2015, το Ταμείο και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προχώρησαν στην υπογραφή των τροποποιημένων RFAs, τα οποία ισχύουν μέχρι και σήμερα, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι στόχοι και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό τους κεφάλαιο.