Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Το χαρτοφυλάκιό μας

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών: Το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην εταιρεία είναι 9%.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου 3864/2010 (άρθρο 10, παράγραφος 2), το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Τράπεζας, διορίζονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου, και εξασκούν τα δικαιώματα ψήφου στο ΔΣ και τις Επιτροπές του, εκ μέρους του Ταμείου.  Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι καταξιωμένα στελέχη με εκτεταμένη τραπεζική εμπειρία.

Η Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατέχει 100% των μετοχών της Τράπεζας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (Alpha Bank).

Συνεπεία του εταιρικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου 2021, οι τραπεζικές δραστηριότητες αποσχίσθηκαν και εισφέρθηκαν σε μία νέα θυγατρική τράπεζα (Alpha Bank).

H Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank και διατηρεί, εκ παραλλήλου και μεταξύ άλλων, δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που αφορούν (α) στο σχεδιασμό, την προώθηση και τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, καθώς και (β) στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες και σε τρίτους.

Η Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών διαθέτει άμεση συμμετοχή στις θυγατρικές εταιρείες Alpha Bank, AlphaLife ΑΑΕΖ, Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις, REOCO ORION X Μ.Α.Ε., REOCO GALAXY II Μ.Α.Ε., REOCO GALAXY IV Μ.Α.Ε. και Alpha Group Jersey Limited.

Ο Όμιλος Alpha Bank, προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχείρισης κεφαλαίων και του private banking, της διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Αλβανία, Λουξεμβούργο και Μεγάλη Βρετανία. Απασχολεί διεθνώς περισσότερους από 10.500 εργαζόμενους.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα 211.138.299 κοινές ονομαστικές μετοχές της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Frederik Jan_HS_BKG_GREY_Col_Grading_LinkedIn_900px[50597]
Εκπρόσωπος:
Frederik-Jan Umbgrove

Σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς του τραπεζικής καριέρας, ο κ. Umbgrove κατείχε διάφορες εξειδικευμένες και εκτελεστικές θέσεις στις ABN AMRO Bank, Royal Bank of Scotland και στον Όμιλο Alfa Bank. Σήμερα κατέχει μη εκτελεστικές θέσεις στις Lloyds Bank, DHB Bank και Alpha Bank.