Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Το χαρτοφυλάκιό μας

Attica Bank: Το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα είναι 69,51%.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου 3864/2010 (άρθρο 10, παράγραφος 2), το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Τράπεζας, διορίζονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου, και εξασκούν τα δικαιώματα ψήφου στο ΔΣ και τις Επιτροπές του, εκ μέρους του Ταμείου.  Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι καταξιωμένα στελέχη με εκτεταμένη τραπεζική εμπειρία.

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925 και είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, ο οποίος μετρά πάνω από 90 χρόνια ζωής και σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 50 μονάδες που καλύπτουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση, κυρίως, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η Τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει, στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Στις 19 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η μετατροπή των παραστατικών τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε κοινές μετοχές στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 27α του ν.4172/2013 (DTC). Η νέα μετοχική σύνθεση της Τράπεζας, κατόπιν της μετατροπής παραστατικών τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 68,2% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) με ποσοστό 14,7% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, και Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με ποσοστό 10,3%. Οι λοιποί μέτοχοι κατέχουν ποσοστό 6,8% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021, κατόπιν επιτυχημένης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €240 εκατ. το ποσοστό του ΤΧΣ διαμορφώθηκε στο 62,93%, το οποίο αντιστοιχεί σε 770.360.059 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών.

Εκπρόσωπος:
Μίνος Μωυσής

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατέχοντας ανώτατες διοικητικές θέσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Διετέλεσε CEO του Ομίλου Interamerican και της Εθνικής Ασφαλιστικής, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα και την Εμπορική Τράπεζα, Πρόεδρος ΔΣ της εταιρίας ενιαίας εκκαθάρισης PQH και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας. Έχει θητεύσει Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι ιδρυτικός εταίρος της εταιρίας SYNERGON Partners με κύριο ενδιαφέρον σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και συναλλαγές. Είναι αδειούχος αναλογιστής με πτυχίο Μαθηματικών και μεταπτυχιακό τίτλο στην Αναλογιστική Επιστήμη. Από τις 8 Φεβρουαρίου 2022, κατέχει, επίσης, τη θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank.