Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ταμείου είναι η εκποίηση των συμμετοχών του στις τράπεζες. Για να το επιτύχει, το ΤΧΣ πρέπει να βεβαιωθεί ότι τόσο η βιωσιμότητα των επιμέρους τραπεζών όσο και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος γενικότερα δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από την αποχώρησή του. Επίσης, το ΤΧΣ πρέπει να πειστεί ότι κατά την εκποίηση, η κάθε τράπεζα θα θεωρείται ελκυστική επενδυτική πρόταση από άλλους επενδυτές με μακροπρόθεσμη προοπτική. Και για τους δύο αυτούς λόγους, το Ταμείο πρέπει να διασφαλίσει ότι η κάθε μία από τις τράπεζες επιδεικνύει υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και ότι σέβεται τα δικαιώματα των μετόχων.

Αυτό επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται με το νόμο του ΤΧΣ και με τη Συμφωνία-Πλαίσιο [Relationship Framework Agreement – RFA]. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί επιπρόσθετα κριτήρια, που εκτίθενται λεπτομερώς, για να εκτιμηθεί αν οι τράπεζες πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης – συγκεκριμένες πρακτικές που συμβάλουν στην προστασία των συμφερόντων του Ταμείου και των άλλων μετόχων – ομαδοποιούνται στους κάτωθι δέκα στόχους διακυβέρνησης. Η πρόθεση είναι ότι η απόφαση του Ταμείου σχετικά με το αν οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης μιας τράπεζας ήταν αρκούντως απαιτητικές ώστε να εκποιήσει με ασφάλεια θα βασίζεται όχι μόνο στο αν επιτεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι, αλλά στο αν ακολουθούνται οι συγκεκριμένες πρακτικές:

  • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών
  • Απόδοση και διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  • Εταιρική κουλτούρα
  • Διαχείριση κινδύνου
  • Λογιστική, εσωτερικός έλεγχος και κανονιστική συμμόρφωση
  • Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  • Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
  • Δικαιώματα μετόχων
  • Εταιρική δομή
  • Περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα