Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Το χαρτοφυλάκιό μας

Τράπεζα Πειραιώς: Το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα είναι 27%

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου 3864/2010 (άρθρο 10, παράγραφος 2), το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Τράπεζας, διορίζονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου, και εξασκούν τα δικαιώματα ψήφου στο ΔΣ και τις Επιτροπές του, εκ μέρους του Ταμείου.  Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι καταξιωμένα στελέχη με εκτεταμένη τραπεζική εμπειρία.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α., και μητρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Συνεπεία του εταιρικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι τραπεζικές δραστηριότητες αποσχίσθηκαν και εισφέρθηκαν σε μία νέα θυγατρική τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.). Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν στη μητρική εταιρεία του Ομίλου, η οποία μετεξελίχθηκε σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Πειραιώς Financial Holdings A.E.).

Η κυριότερη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. που παράγει το 95% των εσόδων του Ομίλου, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία με έδρα την Αθήνα και με περίπου 10,0 χιλ. εργαζομένους, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα.  Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με σημαντικό μερίδιο αγοράς στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών.

Περαιτέρω, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως μητρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς, κατέχει το 100% της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» και της ουκρανικής τράπεζας με την επωνυμία «JSC PIRAEUS BANK ICB» και διατηρεί δραστηριότητες που σχετίζονται με:

  • τη διαμεσολάβηση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων προς τρίτους και σε επιχειρήσεις του Ομίλου Πειραιώς, καθώς και την έρευνα, μελέτη και ανάλυση ασφαλιστικών θεμάτων
  • την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές επιχειρήσεις και
  • την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Επιπρόσθετα, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρεί υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, καθώς και υπηρεσίες μετοχολογίου.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα 337.599.150 κοινές ονομαστικές μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings A.E., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Ανακοίνωση 23-04-2021

dontas
Εκπρόσωπος:
Περικλής Δοντάς

Διαθέτει 36 περίπου χρόνια εκτεταμένης εμπειρίας σε Λιανική, SME, Μεγάλες Εταιρικές Τραπεζικές, Αμοιβαία Κεφάλαια, Bancassurance, Τραπεζικές Λειτουργίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σημαντική συμμετοχή και ευθύνη σε επιχειρήσεις start-up, M&A, εταιρικές αναδιαρθρώσεις.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος για τη διαχείριση πολλαπλών καναλιών διανομής (υποκαταστήματα τραπεζών, αντιπροσώπων, direct), παρέχοντας μία ευρεία γκάμα τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.