Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Το χαρτοφυλάκιό μας

Τράπεζα Πειραιώς: Το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα είναι 61,34% μετά την μετατροπή των CoCo.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου 3864/2010 (άρθρο 10, παράγραφος 2), το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Τράπεζας, διορίζονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου, και εξασκούν τα δικαιώματα ψήφου στο ΔΣ και τις Επιτροπές του, εκ μέρους του Ταμείου.  Οι Εκπρόσωποι του Ταμείου είναι καταξιωμένα στελέχη με εκτεταμένη τραπεζική εμπειρία.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με έδρα την Αθήνα και έτος ίδρυσης το 1916, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, και κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με σημαντικό μερίδιο αγοράς στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών.  Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα (agri banking), στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην πράσινη τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της leasing και factoring.

Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 206 τράπεζες από όλο τον κόσμο και μέλη United Nations Environment Programme Finance Initiative – UNEP FI, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων αυτών Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1918.  Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε €2.619.954.984 διαιρεμένο σε 436.659.164 κοινές μετοχές με ψήφο ονομαστικής αξίας €6,00 η καθεμία.  Στις 28 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων ποσού €8,4 δισ, με το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε €1,4 δισ, ήτοι 20% της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης των €7,3 δισ.  Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ καλύφθηκε με την εκ μέρους του ΤΧΣ εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF. Η Τράπεζα Πειραιώς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπέγραψαν το Relationship Framework Agreement το 2013.  Το RFA αναθεωρήθηκε την 27.11.2015.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα άμεσα 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. Από το προαναφερθέν συνολικό αριθμό κοινών μετοχών, 2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Ανακοίνωση 15-01-2021

dontas
Εκπρόσωπος:
Περικλής Δοντάς

Διαθέτει 36 περίπου χρόνια εκτεταμένης εμπειρίας σε Λιανική, SME, Μεγάλες Εταιρικές Τραπεζικές, Αμοιβαία Κεφάλαια, Bancassurance, Τραπεζικές Λειτουργίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σημαντική συμμετοχή και ευθύνη σε επιχειρήσεις start-up, M&A, εταιρικές αναδιαρθρώσεις.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος για τη διαχείριση πολλαπλών καναλιών διανομής (υποκαταστήματα τραπεζών, αντιπροσώπων, direct), παρέχοντας μία ευρεία γκάμα τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Market Capitalization & Comparative Performance YTD

Απρίλιος
2021
Calendar icon
Φεβρουάριος 2021 Περισσότερα
Calendar icon
Ιανουάριος 2021 Περισσότερα
Δεν βρέθηκαν αναφορές