Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία έκδοση αναθεωρημένη Μάρτιος 2021

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα  https://hfsf.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα»).  Το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (εφεξής «το ΤΑΜΕΙΟ»)  είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119/21.7.2010). Με το παρόν ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού του τόπου ή εν γένει τα φυσικά πρόσωπα-υποκείμενα των δεδομένων ότι, στο πλαίσιο των εργασιών του, ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, εφόσον χορηγηθούν στο Ταμείο. Παρακαλείστε να  διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής καλούμενη “η πολιτική”).


1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1.1. Απευθείας από εσάς: συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, όταν ζητάτε πληροφορίες, υποβάλετε ένα αίτημα, βιογραφικό σημείωμα για θέση εργασίας, υποβάλετε προσφορά κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΤΑΜΕΙΟΥ ή οιανδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί μας.

1.2. Με αυτοματοποιημένα μέσα μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας: όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ταμείου, μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς με βάση την περιήγησή σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν ιστορικό αναζήτησης, διεύθυνση IP, ανάλυση οθόνης, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις, χρόνους πρόσβασης και αναφορά διεύθυνσης URL καθώς και δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (Δείτε τα cookies πολιτικής).


2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ ΣΥΛΛEΓΟΥΜΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που  συλλέγουμε ποικίλλουν ανάλογα με τον σκοπό συλλογής και την χρήση που εκτελείται από κάθε φυσικό πρόσωπο  (φόρμα επικοινωνίας, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΤΑΜΕΙΟΥ για ανάθεση υπηρεσιών/έργου και αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, ή στο πλαίσιο υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για την πλήρωση ορισμένης θέσης και αξιολόγησης αυτών) και τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία ταυτοποίησης ή νομιμοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης/ επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς, όπως ενδεικτικά:

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 4. Τηλέφωνο (κινητό, σταθερό)
 5. Κάθε πληροφορία που παρέχετε στο κείμενο της φόρμας επικοινωνίας
 6. Πληροφορίες που περιλαμβάνετε στο βιογραφικό σας
 7. Στοιχεία νομιμοποίησης
 8. Δεδομένα περιήγησης όπως διεύθυνση IP, ανάλυση οθόνης, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις, χρόνοι πρόσβασης και URL και δεδομένα που συλλέγονται μέσω (cookies).

Το Ταμείο συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας, και δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί.


3. ΧΡΗΣΗ  COOKIES

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη και για να αναλύσει τάσεις, να διαχειριστεί τον δικτυακό τόπο, να παρακολουθήσει την περιήγηση των χρηστών στον δικτυακό τόπο και για να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε επίσης την πολιτική μας για τα cookies.


4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  διενεργείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στη συνέχεια και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, δηλαδή:

 1. για σκοπούς επικοινωνίας, απάντηση στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας
 2. στο πλαίσιο υποβολής προσφορών κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Ταμείου για ανάθεση υπηρεσιών/έργου και αξιολόγησης των σχετικών προσφορών
 3. στο πλαίσιο υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για την πλήρωση ορισμένης θέσης και αξιολόγησης αυτών

Επίσης κάποια επεξεργασία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου , την επιβολή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και άλλων πολιτικών και για να εξασφαλίσουμε την συμμόρφωση του Ταμείου με τις νομικές υποχρεώσεις.

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.


5. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι:

 1. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και το Ταμείο, ειδικά για την παροχή των υπηρεσιών ή/και των πληροφοριών που ζητούνται.
 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Ταμείο.
 3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση της νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται το Ταμείο (όπως το φορολογικό δίκαιο ή τα νόμιμα αιτήματα επιβολής του νόμου).
 4. τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επεξεργάζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως στην περίπτωση των cookies).

 

6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική θα έχουν καταρχήν μόνο αρμόδια/εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού ή/και μέλη εταιρικών οργάνων του Ταμείου και μόνο στο μέτρο που απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων μας, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, πρόσβαση μπορεί κατά περίπτωση και αποκλειστικά στα πλαίσια των καθηκόντων τους, συνεργαζόμενοι φορείς/πάροχοι υπηρεσιών, όπως εταιρείες παροχής νομικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, σε μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες που  παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, ή άλλες υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των υπηρεσιών του Ταμείου.

Επίσης αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), εφόσον κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη οι υπάλληλοί και προστηθέντες του Ταμείου συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Ταμείο απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή.

Στην περίπτωση που υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων τα δεδομένα σας διατηρούνται σύμφωνα με την πολιτική του Ταμείου για την επεξεργασία των δεδομένων κατά την πρόσληψη (Recruitment Policy).

Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις επιμέρους συναλλαγές με το Ταμείο καθώς και την ενημέρωση ή νόμιμη λήψη συγκατάθεσης (αν αυτή απαιτείται) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον χρήστη-φυσικό πρόσωπο προς τεκμηρίωση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από το Ταμείο και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

 

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Το Ταμείο, οι υπάλληλοι του, οι προστηθέντες, οι βοηθοί δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, την καταλληλότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, παράνομη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε αυτά και οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, καθώς και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτές. Τα μέτρα αυτά  χρησιμεύουν επίσης ώστε να  αποδεικνύεται ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προφανώς, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες για τον τακτικό έλεγχο, την αξιολόγηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων.


9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ  (άρθρα 12-22) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να αιτηθείτε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 3. Να αιτηθείτε να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή.
 4. Να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από το νόμο.
 5. Να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τους όρους που ορίζονται από το νόμο.
 6. Να αιτηθείτε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εάν μας παρέχετε τα δεδομένα εσείς οι ίδιοι και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση ή την εκτέλεση της σύμβασης και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 7. Να αντιταχθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Ταμείο.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: dpo@hfsf.gr . Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός εύλογης προθεσμίας, το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά την υποβολή του αιτήματος και την κατάλληλη ταυτοποίησή σας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία μπορούν να διατηρηθούν, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα νομικά συμφέροντα της επιχείρησης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ανάλογα με τις περιστάσεις και το αίτημα, μπορεί να μην επιτραπεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή με άλλο τρόπο να συμμορφωθούμε πλήρως με το αίτημά σας, για παράδειγμα, όταν η παροχή των δεδομένων σας μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα κάποιου άλλου προσώπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε το κατάλληλο διοικητικό τέλος για τη συμμόρφωση με το αίτημά σας, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και/ή να αρνηθούμε τα αιτήματά σας όταν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης, μπορεί να είναι αβάσιμα, υπερβολικά ή άλλως απαράδεκτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς το Ταμείο για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, και εάν θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά αυτού, έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 6475600, complaints@dpa.gr ).

 

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο διαδικτυακός τόπος του Ταμείου μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Το Ταμείο δεν φέρει ευθύνη για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους οι εν λόγω διαδικτυακοί τόποι εφαρμόζουν.

 

11. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Ο διαδικτυακός τόπος του ΤΑΜΕΙΟΥ απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν πρέπει να υποβάλλονται Προσωπικά Δεδομένα στο Ταμείο μέσω της Ιστοσελίδας από επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένας χρήστης κάτω των 18 ετών έχει καταχωρίσει Προσωπικά Δεδομένα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση ή αίτημα, τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική διαγραφής του Ταμείου.

 

12. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Ταμείο μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.