Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Όροι χρήσης

'Οροι χρήσης ιστοσελίδας

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής “ΤΧΣ”). Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους επόμενους όρους προτού χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο του ΤΧΣ. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει τη βούλησή σας να δεσμευθείτε από τους όρους χρήσης.

Το ΤΧΣ έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή τα εν λόγω τροποποιήσεως.

Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Περιορισμός ευθύνης

Το ΤΧΣ επιδιώκει με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές του, παρέχοντας κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες. Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων κ.α.) να υπάρχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μη γίνεται πιστή αναπαραγωγή επίσημων εγγράφων. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο εκείνα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στα επίσημα έντυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, στο έντυπο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στα λοιπά μέσα τεκμηρίωσης που δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή.

Όλες οι δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προσφέρονται για την αντιμετώπιση ειδικότερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ούτε συνιστούν συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή. Ως εκ τούτου, το ΤΧΣ δεν ευθύνεται για ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, το ΤΧΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ’ αυτόν.

Το ΤΧΣ έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Το ΤΧΣ δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού του τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σήμα καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στο ΤΧΣ. Με επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, οι χρήστες του δικτυακού τόπου του ΤΧΣ δύνανται να χρησιμοποιούν τις δημοσιευόμενες σ’ αυτόν πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναπαράγονται πιστά και αναφέρεται ως πηγή αυτών το ΤΧΣ. Απαγορεύεται η πώληση ή η τροποποίηση των πληροφοριών από το χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΤΧΣ. Επιτρέπεται η σύνδεση με το διαδικτυακό τόπο του ΤΧΣ μέσω διαδικτυακών τόπων τρίτων, μόνο εφόσον με την εν λόγω σύνδεση ο διαδικτυακός τόπος του ΤΧΣ είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη και οπωσδήποτε όχι εντός παραθύρου άλλου διαδικτυακού τόπου.

Συνδέσεις με διαδικτυακούς ιστοχώρους τρίτων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του ΤΧΣ και για τους οποίους το ΤΧΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σ’ αυτή την περίπτωση, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται σε καθένα από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.