Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Βιώσιμη Στρατηγική

Βιώσιμη Στρατηγική

Το ΤΧΣ στοχεύει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου και της μείωσης των δικών του εκπομπών. Το ΤΧΣ αναγνωρίζει ότι η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τραπεζικό τομέα και, ως εκ τούτου, οι τράπεζες έχουν ευρύτερο αντίκτυπο και ευθύνη στη βελτίωση της βιωσιμότητας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, ώστε να προετοιμάσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Οι τράπεζες εφαρμόζουν πλέον όλο και περισσότερο τη βιώσιμη τραπεζική τόσο στις εσωτερικές καθημερινές τους λειτουργίες (όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών τους υποκαταστημάτων/θέσεων, του ανθρώπινου κεφαλαίου, του κόστους, των ευκαιριών) όσο και στις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τις εξωτερικές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους και τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούν. Επίσης, οι τράπεζες μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο από την απλή προσπάθεια διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων τους στην προληπτική αναζήτηση νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από τις αρχές της αειφορίας και τη χρήση τους για να διαφοροποιηθούν στην αγορά.

Με την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας στην εταιρική στρατηγική, στις αποφάσεις χρηματοδότησης και στις διαδικασίες καθορισμού προϊόντων/υπηρεσιών, οι Τράπεζες μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην υποστήριξη και προώθηση περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά υπεύθυνων έργων και επιχειρήσεων. Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς ή που ενθαρρύνουν την αγορά πράσινων προϊόντων συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από τον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του, υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση και παρακολούθηση των βιώσιμων τραπεζικών πρακτικών, με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ενσωματωμένα στο πλαίσιο διαχείρισης κίνδυνων των τράπεζων, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικών στο κλίμα και την ενσωμάτωση των στρατηγικών τους για τη βιωσιμότητα στα συνολικά επιχειρηματικά τους σχέδια.

Καθώς ο επείγων χαρακτήρας των συλλογικών προκλήσεων της εποχής μας απαιτεί συντονισμένη και φιλόδοξη δράση σε όλα τα επίπεδα, το ΤΧΣ, ως στρατηγικός μέτοχος των ελληνικών συστημικών τραπεζών, θεωρεί ύψιστη προτεραιότητα να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη τραπεζική. Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετήσει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP-FI, οι οποίες βοηθούν τις τράπεζες να ευθυγραμμίσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική με τους στόχους της κοινωνίας.

Συνολικά, το ΤΧΣ στοχεύει να είναι ενεργός μέτοχος και κινητήριος δύναμη για τις εταιρείες στις οποίες επενδύει ώστε να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 και να αυξήσει την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης. Το ΤΧΣ υποβάλλει ετησίως εκθέσεις για το έργο του στον τομέα της βιωσιμότητας και στοχεύει στη δημοσίευση μιας έκθεσης που να είναι σαφώς παρουσιασμένη, ισορροπημένη και αξιόπιστη και να συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές. Η τελευταία έκθεση μπορεί να βρεθεί παρακάτω.