Hellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability FundHellenic Financial Stability Fund

Τραπεζική Διακυβέρνηση

Τραπεζική Διακυβέρνηση

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ως στρατηγικός μέτοχος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, είχε ανέκαθεν ως στόχο να προωθήσει και, όπου απαιτείτο, να εισάγει μεταρρυθμίσεις με πρωτοβουλίες στο τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο βασικός  στρατηγικός στόχος της αποστολής του ΤΧΣ, για τη βελτίωση του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των ελληνικών συστημικών τραπεζών, σε συνεργασία με τις τράπεζες, με την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα συστημικά ζητήματα και την προώθηση δημιουργίας μίας κατάλληλης, διαφανούς και υπεύθυνης «Κουλτούρας Διακυβέρνησης».

Η έμφαση στην αποτελεσματική Διακυβέρνηση και Κουλτούρα, με τη Διαφάνεια και τη Λογοδοσία, δύο από τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του ΟΗΕ, είχαν καθοριστικό ρόλο μιας νέας εποχής σταθερής και κερδοφόρας ανάπτυξης για τις τράπεζες, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία γενικότερα, για τους πελάτες τους, τους υπάλληλους και τους μέτοχους των τραπεζών, σε συνέχεια μέρους της ανακεφαλαιοποίησής του και των ενεργειών αναδιάρθρωσής τους.

Κομβική κίνηση στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτέλεσαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ταμείου, οι οποίες βασίζονται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας τη σύνθεση και τη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών, προκειμένου να υπογραμμήσουν στιβαρές και προστιθέμενης αξίας διαδικασίες λήψεων αποφάσεων, σε σταθερή βάση, και στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας στις τράπεζες.

Επιπλέον, το Ταμείο επανεξετάζει σε συνεχή βάση την εφαρμογή ενός πλαισίου βέλτιστων πρακτικών Διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση, δημιουργώντας μια Κουλτούρα αξιολόγησης και πειθαρχίας προς όφελος όλων των παραγόντων, και διασφαλίζοντας πλήρη Διαφάνεια και Λογοδοσία των επιπτώσεων και την συμβολή τους στους στόχους της κοινωνίας.

Δεοντολογία

Το 2018 το ΤΧΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει τη σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας και Βιωσιμότητας του Διοικητικού Συμβουλίου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, υπεύθυνη για την εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής θεμάτων επιχειρηματικής δεοντολογίας, περιβαλλοντικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Αυτός είναι ένας τρόπος που τα Διοικητικά Συμβούλια μπορούν να διασφαλίσουν την τακτική παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα δεοντολογίας του οργανισμού τους.

Το ΤΧΣ υποστήριξε τη θέσπιση Επιτροπών Δεοντολογίας και Βιωσιμότητας συμπεριλαμβάνοντάς τες ως μέρος των συστάσεων Εταιρικής Διακυβέρνησης προς τις Τράπεζες, καθώς και μέσω παρουσιάσεων στα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων συστημικών Ελληνικών Τραπεζών.